Rob Craigie Home

Expandinginuit.com

Casper Dalhof

Bob Konana (1938-2013), Gjoa Haven

–Bob Konana is a grandson of Amundsen.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hxSfF2kZFlw

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zM-cz442e-s